โกรธเขา..เราเจ็บใจ

โกรธเขา..เราเจ็บใจ

โกรธเขา..เราเจ็บใจ

ถ้าโกรธแล้วสุขใจนะก็น่าโกรธ
แต่กลับมีแต่โทษโกรธก่อให้
โกรธเกลียดเขาแต่เราต้องเจ็บใจ
แล้วจะโกรธทำไมให้ตรองดู.

ความโกรธความเกลียด เปรียบเสมือนไฟที่เผาลนจิตใจให้ร้อนรุ่ม มันจะทำให้เรากระวนกระวาย คับแค้นใจ อยู่ไม่สุข

ไม่ว่าจะโกรธเกลียดใครก็ตาม ไฟความโกรธเกลียดนั้นจะตามเผาใจเราให้ไม่มีความสุข

แต่ในขณะเดียวกัน คนที่เราโกรธหรือเกลียด คือคนที่ถูกโกรธถูกเกลียดนั่นแหละ เขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไร ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรไปกับเรา เขาก็อยู่ตามประสาเขา มีแต่เราที่อยู่ไม่เป็นสุข

ก็สรุปว่า เราทุกข์ร้อนอยู่คนเดียว คับแค้นใจอยู่คนเดียว เพราะความโกรธเกลียดของตัวเองแท้ ๆ

ดังนั้น จึงไม่ควรโกรธเกลียดใครเลย

You may also like...