อยู่อย่างไม่มีมิตร ดีกว่าคบคิดเพื่อนเลว

อยู่อย่างไม่มีมิตร ดีกว่าคบคิดเพื่อนเลว

อยู่อย่างไม่มีมิตร ดีกว่าคบคิดเพื่อนเลว

แม้หามิตรดีดีไม่มีแน่
ก็อย่าแลปาปมิตรจิตหยาบช้า
ตัวคนเดียวเที่ยวไปในโลกา
ยังดีกว่าหลงผิดคบมิตรพาล.

จริงอยู่ที่ว่า คนเราต้องมีเพื่อน จึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและราบรื่น เพราะหลาย ๆ อย่างในชีวิตต้องอาศัยเพื่อน

ยามมีอุปสรรค ต้องมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ ยามอับจนหนทาง ต้องมีเพื่อนคอยชี้แนะ ยามอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ต้องมีเพื่อนคอยปลอบประโลม

อาจกล่าวได้ว่า เพื่อนมีความจำเป็นอย่างมาก

แต่ถ้าหาเพื่อนดี ๆ ไม่ได้ หรือเพื่อนที่คบอยู่เป็นคนไม่ดี เกกมะเหรกเกเร สำมะเลเทเมา ชักชวนเราทำแต่สิ่งที่ไม่ดี อย่างนี้เป็นต้น

เพื่อนแบบนี้ไม่มีดีกว่า คืออยู่ตัวคนเดียว เที่ยวคนเดียว กินคนเดียว ยังดีกว่าที่จะไปไหนมาไหนกับเพื่อนที่ไม่ดี

เพราะเพื่อนที่ไม่ดี ย่อมชักนำเราในทางที่ไม่ดี มิหนำซ้ำยังจะนำทุกข์นำภัยมาสู่ตัวเราอีกด้วย ดังคำที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

ดังนั้น ถ้าจะคบเพื่อน ก็เลือกคบแต่เพื่อนที่ดี อย่าไปคบคนไม่ดีเป็นเพื่อน

You may also like...