คาถาหัวใจเศรษฐี

คาถาหัวใจเศรษฐี

คาถาหัวใจเศรษฐี

คนเราทุกคนอยากร่ำรวย อยากมั่งมี อยากมีฐานะดี ๆ อยากมีอยู่มีกิน อยากสุขสบาย จริงไหมครับ นี่เป็นความต้องการพื้นฐานของคนทุกคนอยู่แล้ว เพราะทุกชีวิตจำเป็นต้องกินต้องใช้ ต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัว เลี้ยงดูพ่อแม่บุพการีชน เพราะฉะนั้น เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริง ๆ

พระพุทธเจ้าได้วางหลักธรรมสำหรับดำเนินชีวิตไว้ ๔ ข้อ มีชื่อว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ซึ่งแปลว่า สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน คือในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าวางเป็นหลักไว้ให้พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตไม่ฝืดเคือง

ต่อมาก็มีโบราณาจารย์ได้นำคำขึ้นต้นของหลักธรรมทั้ง ๔ ข้อนั้นมาเขียนย่อแล้วผูกเป็นคาถาว่า “อุ อา กะ สะ” เรียกว่า คาถาหัวใจเศรษฐี

ซึ่งผมไม่ได้แนะนำให้ท่องนะครับ แต่ผมแนะนำให้ทำ เพราะท่องตั้งแต่วันนี้ไปจนวันตายก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก คอแห้งเปล่า ๆ ต้องทำเท่านั้นจึงจะเห็นผล เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละข้อพอให้ได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ

อุฏฐานสัมปทา

คำแรก “อุ” ย่อมาจากคำว่า “อุฏฐานสัมปทา” แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความขยัน อยากรวยก็ต้องขยันทำงานทำการ ขยันทำมาหากินนะครับ จะมานั่งรอกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ไม่ได้นะ ตายเปล่านะจะบอกให้ ความขยันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามั่งมี อย่าขี้เกียจนะครับ ความขี้เกียจไม่เคยนำพาให้ใครเจริญหรอก

อารักขสัมปทา

คำที่สอง “อา” ย่อมาจากคำว่า “อารักขสัมปทา” แปลว่า ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือเมื่อขยันทำงานจนหาเงินหาทองมาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษา อย่าให้เสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่าให้ใครมาโกงเอาไปได้ หาวิธีที่จะสามารถรักษาทรัพย์นั้นไว้ให้คงอยู่และเกิดดอกเกิดผล เช่น ฝากธนาคาร ฝากสหกรณ์ เป็นต้น แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยนะครับ ต้องรู้จักแบ่งใช้และแบ่งเก็บ

กัลยาณมิตตตา

คำที่สาม “กะ” ย่อมาจากคำว่า “กัลยาณมิตตตา” แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี หรือคบคนดีเป็นเพื่อน คือให้รู้จักเลือกคบคนนั่นเอง อย่าคบสุ่มสี่สุ่มห้า เผลอไปคบคนพาลเป็นมิตรชีวิตก็พังเท่านั้นเอง ถ้าคบเพื่อนชั่ว มันก็พาเราไปทำเรื่องชั่ว ๆ พาไปหลงอบายมุข พาไปผลาญทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์

แต่ถ้าคบคนดีก็ไม่มีอะไรต้องห่วง เพื่อนที่ดีไม่พาเราไปทำอะไรฉิบหายแน่นอน ไม่พาเราไปผลาญทรัพย์แน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อนดี ๆ จะแนะนำเราในทางที่ดี อาจมีวิธีหาทรัพย์สินเงินทองมาเพิ่มได้อีกเท่าทวีคูณก็เป็นได้

เพื่อนที่คบอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไร ก็พิจารณาดูก็แล้วกัน ควรคบต่อไปไหม หรือควรเลิกคบ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เลือกเอานะครับ

สมชีวิตา

คำที่สี่ “สะ” ย่อมาจากคำว่า “สมชีวิตา” แปลว่า ใช้ชีวิตด้วยดี ใช้ชีวิตเรียบง่าย หรือใช้ชีวิตสมฐานะ ก็คือไม่ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเอง การใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เราไม่เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ และช่วยให้เราเหลือทรัพย์บางส่วนไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นได้

นี่คือคาถาหัวใจเศรษฐี ๔ ข้อ “อุ อา กะ สะ”

ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตเรียบง่าย (พอดี)

ทั้งสี่ข้อนี้ทำให้ได้นะครับ ถ้าทำได้ รับรองได้เลยว่า ชีวิตไม่มีฝืดเคือง

You may also like...