ธรรมดาของชีวิตอย่าคิดมาก

ธรรมดาของชีวิตอย่าคิดมาก

ธรรมดาของชีวิตอย่าคิดมาก

ธรรมดาของชีวิตอย่าคิดมาก
มันหลายหลากมีทั้งทุกข์และสุขสม
มีเริงร่ามีหงอยเหงามีเศร้าตรม
มีขื่นขมมีหรรษาปะปนกัน

ธรรมดามันก็เป็นเฉกเช่นนี้
จะหาดีเพียงอย่างเดียวอย่าเที่ยวสรร
เร่งฝึกหัดใจให้พร้อมยอมรับมัน
เมื่อจิตมั่นทุกสิ่งสรรพ์ไม่หวั่นเกรง.

ธรรมดาของชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็คือ มีความสุขบ้าง มีความทุกข์บ้าง ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง เศร้าบ้าง ร่าเริงบ้าง ไม่มีชีวิตใครที่มีแต่เรื่องดี ๆ และก็ไม่มีชีวิตใครที่เจอแต่เรื่องแย่ ๆ ไปตลอด มันย่อมมีดีบ้างไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป

เพราะเราเกิดมาบนโลก ใช้ชีวิตอยู่บนโลก นั่นหมายความว่า เราต้องอยู่ร่วมกับธรรมประจำโลก หรือที่เรียกว่า โลกธรรม 8 อย่าง คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ โลกธรรมทั้ง 8 ประการนี้ เราต้องประสบทั้งหมด หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโลกธรรม ก็แน่นอนว่า ต้องมีบางครั้งที่ดี บางครั้งที่ไม่ดี ปะปนกันไป อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือ ทำใจให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิต หรือธรรมชาติของชีวิต คือเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ การใช้ชีวิตอยู่ในโลกต้องเป็นอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปและที่เราประสบพบเจอ มันเป็นไปตามธรรมดาของมัน ซึ่งเราจะบังคับให้เป็นอย่างอื่น หรือให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้ มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง

เมื่อทำความเข้าใจเช่นนี้แล้ว เราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อน สบาย ๆ ซึ่งไม่ใช่เพราะโลกไม่มีทุกข์ แต่เป็นเพราะ เราเข้าใจความเป็นไปของโลกนั่นเอง.

You may also like...