บทกลอนสอนใจ EP.5

บทกลอนสอนใจ EP.5

บทกลอนสอนใจ EP.5

หลังคาใช้มุงบ้าน ส่วนธรรมะใช้มุงใจ

หลังคาเรือน มุงไม่ดี มีรูรั่ว
ฝนตกทั่ว รั่วรดเรือน เปื้อนเปียกได้
หลังคาเรือน มุงดีทั่ว ไม่รั่วใด
ฝนห่าใหญ่ ตกคราใด ไม่รดเรือน

จิตเราไซร้ หากไร้ธรรม มุงบังเขต
ปวงกิเลส รั่วรดได้ ให้แปดเปื้อน
หากมีธรรม มุงจิตบ้าง ดั่งมุงเรือน
กิเลสเถื่อน ไม่แปดเปื้อน รดเรือนใจ.

ศรัทธา ต้องประกอบด้วยปัญญา

มีศรัทธา แต่ว่า ปัญญาหย่อน
ย่อมโอนอ่อน ลงข้าง ทางหลงใหล
ไม่ควรเชื่อ ก็เอื้อ เชื่อกันไป
ลุ่มหลงใหล ไปทั่ว มั่วชอบกล

พุทธองค์ ดำรัส ตรัสสอนไว้
เชื่อสิ่งใด ต้องชอบ กอปรเหตุผล
หากหลับหู หลับตาเชื่อ ก็เหลือทน
เกิดเป็นคน ต้องมี สติปัญญา

ก่อนจะเชื่อ สิ่งใด ให้ตรองตริ
ต้องดำริ ให้ประจักษ์ เป็นนักหนา
มีศรัทธา ต้องคู่ กับปัญญา
พิจารณา แล้วค่อยเชื่อ จึงเอื้อดี.

สุขทุกข์อยู่ที่ใจ

สุขหรือทุกข์ อยู่ที่ใจ ใช่ที่อื่น
จะชื่นมื่น ปราศทุกข์ พบสุขศรี
หรือเศร้าหมอง ขื่นขม ตรมฤดี
ขึ้นอยู่ที่ พินิจ คิดแบบใด

หากคิดบวก คิดดี นั้นดีแน่
ย่อมมีแต่ ความสุข และสดใส
หากคิดลบ จิตตกต่ำ ระกำใจ
ย่อมจะได้ แต่ทุกข์ สุขไม่มี.

เรารักสุขเกลียดทุกข์ คนอื่นก็เช่นกัน

เรารักสุข เกลียดทุกข์ ฉันใดเล่า
คนอื่นเขา ก็ชังทุกข์ รักสุขสันต์
เรารักตัว กลัวตาย ฉันใดกัน
คนอื่นนั้น ก็แน่นัก รักชีวี

เมตตากัน ไว้เถิด ประเสริฐนัก
อยู่ด้วยรัก สมัครสมาน สานราศี
เมื่อต่างคน ต่างตระหนัก รักชีวี
เหตุดังนี้ พึงมี ไมตรีกัน.

อย่ามัวรอเทวดามาดลให้

หากมัวรอ เทวดา มาดลให้
แล้วเมื่อไร จึงจัก ได้มรรคผล
ไม่ลงมือ ปฏิบัติ ขัดเกลาตน
จะได้ยล นิพพาน นั้นไม่มี

อยากพบสุข ต้องเร่ง ปฏิบัติ
เพื่อกำจัด กิเลส เหตุทุกขี
อยากพ้นทุกข์ นั้นหนอ อย่ารอรี
เวลามี รีบเข้าวัด ปฏิบัติธรรม.

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ทำกรรมดี กรรมงาม กรรมล้ำเลิศ
ดีย่อมเกิด ก่อเกื้อ เอื้อผลให้
ได้ประสพ พบสุข ไม่ทุกข์ใจ
ดีส่งให้ ได้ยล ผลความดี

ทำกรรมชั่ว หยาบช้า สารพัด
ชั่วย่อมตัด โสตถิผล ให้ป่นปี้
ได้ยลแท้ แต่ผลกรรม ทรามอัปรีย์
ชั่วชีวี ไร้สุข ทุกข์ล้อมรุม

You may also like...