บทกลอนสอนใจ EP.19

บทกลอนสอนใจ EP.19

บทกลอนสอนใจ EP.19

อย่าประมาทขาดธรรมนำดวงจิต

อย่าประมาท ขาดธรรม นำดวงจิต
อย่าหลงผิด เหลวไหล ไร้แก่นสาร
อย่าลุ่มหลง ในสิ่งลวง บ่วงแห่งมาร
เมื่อวายปราณ จะเศร้าจิต คิดเสียดาย

อย่าประมาท ในชีวิต เพราะผิดนัก
ตรองให้หนัก พึงสังวร ก่อนจะสาย
พึงทำดี ละชั่ว กลัวอบาย
ก่อนชีพวาย เร่งอบรม บ่มความดี

อันชีวิต ถ้าคิดได้ มันไม่แน่
บ้างก็แก่ จึงชีพวาย ตายเป็นผี
บ้างยังหนุ่ม ก็พลันตาย วายชีวี
เร่งทำดี เอาไว้ ก่อนวายชนม์

อย่าประมาท ในวัย ว่าใสอยู่
คิดว่ากู ยังวัยใส ใจสับสน
ไว้ตอนแก่ ค่อยเข้าวัด ขัดเกลาตน
มัวหลงกล กิเลสมาร ผลาญความดี

ถ้าพลันตาย ขึ้นมา จะว่าไง
ยังวัยใส หากพลันตาย กลายเป็นผี
ยังไม่เริ่ม อบรม บ่มความดี
คราถึงที วายชีวาตม์ จะขาดทุน

อย่าประมาท สุขภาพ ว่าฉันแกร่ง
อย่าคิดแข่ง กับโรคภัย ใจเฝ้าลุ้น
พลันล้มป่วย ขึ้นมา ว่าไงคุณ
จงเจือจุน อย่าประมาท ขาดดูแล

อย่าโหมงาน หาเงิน เกินไปนัก
ต้องรู้จัก ผ่อนหนักเบา เข้าใจแก้
สุขภาพ นั้นจำเป็น ต้องดูแล
เดี๋ยวไม่แก่ เพราะม้วยมรณ์ ก่อนชรา

อย่าประมาท ในเวลา ว่ามีเยอะ
อย่าเลอะเทอะ ผัดวัน อันมีค่า
ต้องรู้จัก คุณค่า ของเวลา
ต้องรู้ว่า สิ่งใดด่วน ควรรีบทำ

มัวผัดวัน ประกันพรุ่ง จะยุ่งยาก
ผัดมากมาก บ่อยเข้า เจ้าจะช้ำ
ใช้เวลา ให้คุ้ม ดั่งขุมคำ
มัวถลำ อืดอาด พลาดเวลา

อย่าประมาท ในธรรม ย้ำให้คิด
ใช้ชีวิต ให้ดี มีแก่นสาร์
เร่งฝึกฝน เรียนรู้ธรรม พระสัมมา
ก่อนถึงครา มัจจุราช ฆาตชีวี

เร่งน้อมนำ หลักธรรม มาฝึกหัด
เร่งขจัด กิเลสให้ ไกลวิถี
ใช้หลักธรรม มาฝึกตัว รู้ชั่วดี
สัตว์โลกนี้ จะมีดี เพราะมีธรรม.

ศีลห้าข้อพุทธองค์ทรงบัญญัติ

ศีลข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต
ควรมีจิต เมตตา อย่าประหาร
ทุกชีวี มีคุณค่า อย่ารุกราน
อย่าคิดผลาญ ชีพใคร ให้ม้วยมรณ์

ศีลข้อ ๒ ห้ามลักทรัพย์ คนอื่นเขา
ให้ยินดี ของของเรา พระท่านสอน
ของคนอื่น แม้ล้ำค่า อย่าอาวรณ์
พระท่านสอน เอาไว้ จำให้ดี

ศีลข้อ ๓ อย่าผิดลูก ผิดเมียเขา
จำใส่เกล้า อย่าเกี่ยวข้อง ให้หมองศรี
ลูกเมียเรา เรายังหวง ห่วงราคี
เป็นเช่นนี้ อย่าผิดลูก ผิดเมียใคร

ศีลข้อ ๔ ท่านว่า อย่าโกหก
เดี๋ยวจะตก นรก หมกมอดไหม้
ทั้งคำหยาบ คำส่อเสียด เสนียดใจ
จงอย่าได้ เอื้อนเอ่ย เลยปากเรา

ศีลข้อ ๕ สุรา ยาเสพติด
ทุกชนิด หากเกี่ยวข้อง ต้องอับเฉา
ทั้งยาบ้า ยาดอง ของมึนเมา
ขอพวกเรา จงเว้นว่าง ให้ห่างไกล

ศีลห้าข้อ พุทธองค์ ทรงบัญญัติ
ใครเคร่งครัด ยลกุศล ผลดีได้
ใครละเมิด ประจำ จะช้ำใจ
ชีพวายไป บ่ายหน้า อบายภูมิ.

You may also like...