บทกลอนสอนใจ EP.11

บทกลอนสอนใจ EP.11

บทกลอนสอนใจ EP.11

มองให้เห็นความดีของคนอื่น

มองคนอื่น มองส่วนที่ ดีของเขา
มองตัวเรา ให้พินิจ ที่ผิดพลั้ง
มองคนอื่น มองให้เห็น จุดเด่นดัง
ส่วนที่ยัง บกพร่อง มองตัวเอง.

บุญไม่มีขาย

บุญกุศล ไม่มีขาย ให้ซื้อหา
อยากได้มา ครอบครอง ต้องขวนขวาย
สร้างทานศีล ภาวนา ด้วยใจกาย
หมั่นขวนขวาย บำเพ็ญ จึงเป็นบุญ.

ชีวิตนี้น้อยนัก

ชีวิตมนุษย์นั้น…..น้อยนัก
เพียงบ่นานก็จัก…..ด่าวดิ้น
อย่าได้ประมาทนัก…..เร่งก่อบุญไว้
ก่อนชีพจักสูญสิ้น…..เร่งสร้างบารมี.

จงคิดก่อนพูด

คำใดจักเอ่ยเอื้อน…..ตรองก่อน
ควรบ่ควรสังวร…..ถี่ถ้วน
ผิดนักยับยั้งก่อน…..อย่าเร่งเจรจา
ตรองตริแล้วดีล้วน…..จึ่งค่อยพาที.

งามนอกต้องงามในด้วย

งามพักตร์แต่จิตนั้น…..ทรามต่ำ
งามแต่นอกในดำ…..ค่าสิ้น
งามในจิตเลิศล้ำ…..เลอค่านักแล
งามนอกในทั้งสิ้น…..ยิ่งล้ำงามจริง.

ไม่มีเพื่อนดีก็อย่าซี้เพื่อนชั่ว

หากแม้นหาบ่ได้…..มิตรดี
อย่าคบมิตรอัปรีย์…..ชั่วช้า
โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกี…..ท่องเที่ยว ในโลก
ดีกว่ามิตรต่ำช้า…..เกี่ยวก้อย เคียงเดิน.

จิตใจสำคัญที่สุด

บ่สำคัญว่าเจ้า…..เป็นใคร
เกิดแต่ตระกูลใด…..ชาติเชื้อ
สำคัญที่จิตใจ…..หนักแน่นในธรรม
ละชั่วกอปรดีเอื้อ…..โอบอ้อมอารี.

สรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้

ใดใดในโลกล้วน…..บ่เที่ยง
เริ่มเกิดสุดท้ายเดี้ยง…..แน่แท้
เกิดแก่เจ็บตายเกลี้ยง…..ทุกรูป ทุกนาม
อยากสบสิ่งเที่ยงแท้…..เร่งสร้าง นิพพาน.

สัตว์โลกเป็นทาสแห่งกรรม

เหล่าสัตว์ในโลกล้วน…..ทาสกรรม
ดีชั่วที่ตัวทำ…..ส่งให้
ทำแต่ชั่วระยำ…..ย่อมสบ สิ่งเลว
หมั่นสั่งสมดีไว้…..ย่อมได้ แต่ดี.

You may also like...