Tagged: ภาวนา

คุณสมบัติของอุบาสก – อุบาสิกา

คุณสมบัติของอุบาสก – อุบาสิกา

คุณสมบัติของอุบาสก – อุบาสิกา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน หลาย ๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า “อุบาสก” หรือ “อุบาสิกา” กันมาบ้าง คำแรก คือ “อุบาสก” เป็นคำใช้เรียกฆราวาสผู้ชาย ส่วน “อุบาสิกา” เป็นคำใช้เสียกฆราวาสผู้หญิง สองคำนี้สมัยก่อนใช้เรียกฆราวาสที่เป็นอริยบุคคลเพราะเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย ปัจจุบันใช้เรียกฆราวาสผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย...

เสบียงสำหรับเดินทาง

เสบียงสำหรับเดินทาง

เสบียงสำหรับเดินทาง ธรรมดาคนจะเดินทางไกลย่อมต้องเตรียมเสบียงไว้บริโภคใช้สอยระหว่างทาง อย่างสมัยก่อน ๆ โน้น การคมนาคมไม่สะดวกอย่างปัจจุบันนี้ คนจะเดินทางจากบ้านนี้ไปบ้านนั้น จากเมืองนั้นไปเมืองโน้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระเตรียมเสบียงเตรียมข้าวปลาอาหารน้ำดื่มไว้ดื่มไว้กิน หรือเตรียมของใช้บางอย่างที่จำเป็นไว้ใช้สอยระหว่างทาง เผื่อมีเหตุจำเป็นขึ้นมา เดินทางยังไม่ถึงที่หมาย ยังพอได้อาศัยเสบียงที่ตระเตรียมไว้ได้ ปัจจุบันนี้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น จะไปไหนมาไหนก็รวดเร็วทันใจ ไม่จำเป็นจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหารน้ำดื่มไปด้วยเพราะจะทำให้ต้องถือของมาก ๆ ลำบากเปล่า ๆ แต่ก็นั่นแหละ...