Tagged: อธิษฐาน

ทำบุญต้องอธิษฐานไหม

ทำบุญต้องอธิษฐานไหม

ทำบุญต้องอธิษฐานไหม ถ้าจะถามว่า “ทำบุญต้องอธิษฐานไหม” ก็จะขอย้อนถามหน่อยว่า เวลาคุณทำบาป คุณอธิษฐานไหม ไม่ จริงไหมครับ ไม่มีใครอธิษฐานหรอกเวลาทำบาป สาธุ ด้วยวิบากแห่งการทำบาปนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีหรอก ไม่มีใครทำบาปแล้วอธิษฐานหรอก แต่สุดท้ายได้บาปไหม ได้ทุกคน ใครทำบาปคนนั้นก็ได้บาป อันนี้เป็นหลักธรรมดาอยู่แล้ว คุณจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตาม คุณจะอยากได้บาปหรือไม่ก็ตาม...