Tagged: ความทุกข์

รักอย่างไรให้ทุกข์น้อยที่สุด

รักอย่างไรให้ทุกข์น้อยที่สุด

รักอย่างไรให้ทุกข์น้อยที่สุด “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ความจริงมันเป็นเช่นนี้ ปฏิเสธไม่ได้หรอก ตราบใดที่ยังมีความรัก ก็ไม่มีวันที่จะหนีความทุกข์พ้น ถึงแม้ว่า ความรักจะไม่ใช่ความทุกข์ และแม้แต่ความทุกข์ มันก็ไม่ใช่ความรัก มันไม่ใช่อันเดียวกัน แต่ความรักมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ ดังนั้นความทุกข์จึงเกิดจากความรัก จึงเป็นที่มาของคำว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ยังไงละครับท่านผู้ชม แล้วทำไมความทุกข์จึงเกิดจากความรัก แล้วทำไมความรักจึงทำให้เป็นทุกข์...