Tagged: อกหัก

ผมอกหัก

ผมอกหัก

ผมอกหัก คนเราทุกคนเมื่อเติบโตขึ้นมา เมื่อถึงวัยอันควร หรือเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง เราจะมีความรัก จะมีความรู้สึกชอบใครบางคนเป็นพิเศษ มีความห่วงใยใครบางคนเป็นพิเศษ อยากเห็นหน้า อยากพูดคุย อยากไปไหนมาไหนด้วยกัน อยากอยู่ด้วย อยากช่วยเหลือ อยากดูแล นั่นคือความรัก ความรักนั้นเกิดจากสาเหตุ ๒ อย่าง คือ ๑. บุปเพสันนิวาส...