Tagged: ล้างบาป

ทำบุญล้างบาปได้ไหม

ทำบุญล้างบาปได้ไหม หลายคนคิดว่า การทำบุญจะช่วยล้างบาปได้ อันนี้ต้องคิดใหม่ ต้องทำความเข้าใจเสียใหม่นะครับ เข้าประเด็นเลยก็แล้วกัน ทำบุญล้างบาปไม่ได้นะ แต่ถ้าจะทำบุญด้วยการล้างบาตรให้พระก็พอได้อยู่ พุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม ไม่ได้สอนเรื่องการล้างบาป “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นคือคำสอนในพุทธศาสนา ทำอย่างไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นแหละ เอาน้ำไปต้มก็ได้น้ำร้อน เอาน้ำไปแช่ตู้เย็นก็ได้น้ำเย็น กรรมที่เราทำไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม มันจะตามให้ผลกับเราทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น...