Category: กลอนพาไป

กลอนพาไป | EP.1 | รักควรมีสองคน

กลอนพาไป EP.1 รักควรมีสองคน

รักควรมี สองคน บนทางรัก
ใจแน่นหนัก ครองรักไว้ ไม่ลืมหลง
อย่าให้ใคร ทำลายรัก ให้หักลง
ใจมั่นคง แน่นหนัก รักนิรันดร์