Tagged: พรหมลิขิต

พรหม (ไม่ได้) ลิขิต

พรหม (ไม่ได้) ลิขิต

พรหม (ไม่ได้) ลิขิต “พรหมลิขิต” คำนี้เราได้ยินกันบ่อย ๆ นะครับ เราจะใช้คำนี้แทนความหมายที่ว่า สิ่งที่เราได้ประสบพบเจอในชีวิตนั้น มีผู้ลิขิตขีดเส้นไว้ให้เรียบร้อยแล้ว การที่เราได้พบรักกับใครสักคน เราก็เรียกว่า พรหมลิขิต การที่มีเรื่องราวดี ๆ หรือแม้แต่เรื่องไม่ดีก็ตาม เกิดขึ้นกับชีวิตเรา เราก็จะบอกว่ามันเป็น พรหมลิขิต คือเอะอะอะไรก็จะโยนความรับผิดชอบให้พรหมไปเสียหมด...