บทกลอนสอนใจ EP.11

บทกลอนสอนใจ EP.11

บทกลอนสอนใจ EP.11 มองให้เห็นความดีของคนอื่น มองคนอื่น มองส่วนที่ ดีของเขามองตัวเรา ให้พินิจ ที่ผิดพลั้งมองคนอื่น มองให้เห็น จุดเด่นดังส่วนที่ยัง...

บทกลอนสอนใจ EP.7

บทกลอนสอนใจ EP.7

บทกลอนสอนใจ EP.7 เพราะมีบุญล้นฟ้าจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ บุญล้นฟ้า ได้เกิดมา เป็นมนุษย์พบพระพุทธ ศาสนา เด่นราศีได้ศึกษา หลักธรรม งามรุจีไม่เสียที...

บทกลอนสอนใจ EP.5

บทกลอนสอนใจ EP.5

บทกลอนสอนใจ EP.5 หลังคาใช้มุงบ้าน ส่วนธรรมะใช้มุงใจ หลังคาเรือน มุงไม่ดี มีรูรั่วฝนตกทั่ว รั่วรดเรือน เปื้อนเปียกได้หลังคาเรือน มุงดีทั่ว...

บทกลอนสอนใจ EP.4

บทกลอนสอนใจ EP.4

บทกลอนสอนใจ EP.4 อย่าวิ่งตามโลก โลกภายนอก จะวุ่นวาย อย่างไรนั้นอย่าดึงมัน มาใส่ใจ ให้หมองหม่นใช้สติ กำกับไว้ จิตใจตนอย่าวิ่งวน...

บทกลอนสอนใจ EP.2

บทกลอนสอนใจ EP.2

บทกลอนสอนใจ EP.2 เขาโกรธอย่าโกรธตอบ ใครเขาโกรธ อย่าโกรธตอบ จะหอบทุกข์อยากมีสุข จริงจริง ให้นิ่งเสียใครจะโกรธ ปล่อยไป ใจเขาเพลียเรานิ่งเสีย...

บทกลอนสอนใจ EP.1

บทกลอนสอนใจ EP.1

บทกลอนสอนใจ EP.1 ผู้ประมาทย่อมไม่พ้นบ่วงมาร คนประมาท ขาดศีลธรรม ประจำจิตใช้ชีวิต เหลวไหล ไร้แก่นสารไม่รู้จัก ปฏิบัติ ขัดสันดานกิเลสมาร...