แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่จงเลือกทำดีให้ได้

แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่จงเลือกทำดีให้ได้

แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่จงเลือกทำดีให้ได้

คนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอก จริงไหมครับ ผมก็เลือกไม่ได้ คุณก็เลือกไม่ได้ คนอื่น ๆ เขาก็เลือกไม่ได้เช่นกัน

บางคนเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย มีพร้อมทุกอย่าง เหลือกินเหลือใช้

บางคนเกิดมาในตระกูลที่ยากจนข้นแค้น มีไม่พอ หาเช้ากินค่ำ

บางคนเกิดมาเป็นคนฉลาด มีสติปัญญา

บางคนเกิดมาเป็นคนปัญญาทึบ

บางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาดี สวยเลิศ หล่อล้ำ

บางคนเกิดมาขี้ริ้วขี้เหร่

แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะเกิดมาแบบนั้น คนเกิดมารวย เขาก็ไม่ได้เลือกที่จะเกิดมารวย คนเกิดมาจน เขาก็ไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาจน เพราะความจริงแล้ว เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกที่จะเกิดมารวยหรือจน

หากแม้ว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะเกิดมาแบบไหน ทุกคนคงเลือกที่จะเกิดมารวย เลือกที่จะเกิดมารูปร่างหน้าตาดี เลือกที่จะเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จริงไหมครับ ผมเองก็คงไม่เลือกที่จะเกิดมาตัวดำอย่างทุกวันนี้ ที่ผมเกิดมาดำนี่ผมก็ไม่ได้เลือก มันดำของมันเอง ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกัน

ก็เป็นอันสรุปว่า เราเลือกเกิดไม่ได้

แต่ไม่เป็นไร ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปหรอกครับ ถึงแม้จะเลือกเกิดไม่ได้ แต่อย่างน้อย เราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ถึงแม้ว่าเราจะเลือกไม่ได้ตอนเกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว เราสามารถเลือกทำกรรมได้นะ ตัวเลือกก็ไม่ได้มากอะไร มีแค่กรรมดีกับกรรมชั่วเท่านั้นเอง เลือกง่ายจะตายไป

คำสอนทางพุทธศาสนาท่านบอกว่า คนเรา แม้ว่าจะต่างกันที่ฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือรูปร่างหน้าตา แต่ถ้าทำความชั่ว ก็ชั่วเท่ากัน และถ้าทำความดี ก็ดีเสมอกัน

“คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำความดีได้ เราสามารถทำชีวิตของเราที่เกิดมาโดยไม่มีโอกาสเลือก ให้กลายเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ได้ ด้วยการสร้างคุณงามความดี เพื่อตัวเราเองและสังคม”

ดังนั้น วันนี้เรามีสิทธิ์เลือกแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำความดีหรือความชั่ว ก็ขอให้ฉลาดเลือกนะครับ ขอให้เลือกทำแต่คุณงามความดี สร้างบารมีให้ตัวเอง บำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ให้มาก ๆ หากแม้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ คุณงามความดีหรือบุญที่เราสะสมไว้นี่แหละ จะนำพาให้เราไปเกิดในสถานะที่ดีในภพต่อไป โดยที่ไม่จำเป็นต้องเลือกเลย.

แม้เลือกเกิดไม่ได้ดั่งใจคิด
เลือกชีวิตไม่ได้ดั่งใจฝัน
แต่สิ่งหนึ่งเลือกได้ไม่ต่างกัน
คือมุ่งมั่นเลือกทำแต่กรรมดี.

You may also like...