Category: ขัดใจ

การค้าขายที่ผิดศีลธรรม (มิจฉาวณิชชา)

การค้าขายที่ผิดศีลธรรม (มิจฉาวณิชชา)

การค้าขายที่ผิดศีลธรรม (มิจฉาวณิชชา) พูดถึงเรื่องอาชีพนั้นก็มีหลากหลายสาขา มีเยอะจนบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวแหละ แต่เมื่อย่อลงแล้วก็เหลืออยู่ 2 อาชีพ คือ สัมมาชีพ อาชีพที่ถูกต้องสุจริต และมิจฉาชีพ อาชีพที่ทุจริตผิดศีลผิดกฎหมาย อันนี้ต้องแยกแยะให้ดี คำทั้งสองนั้นมันมีนัยที่ควรพิจารณาอยู่พอสมควร อาชีพบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย แต่มันผิดศีล เรียกว่ามิจฉาชีพ อาชีพบางอย่างไม่ผิดศีลและไม่ผิดกฎหมาย อันนี้เรียกว่าสัมมาชีพ พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็คงพอจะนึกออกนะว่าอาชีพที่ผิดกฎหมายด้วยผิดศีลด้วยจะเรียกว่าอะไร...

รีบขวนขวายในความดี ห้ามจิตเสียจากความชั่ว

รีบขวนขวายในความดี ห้ามจิตเสียจากความชั่ว

รีบขวนขวายในความดี ห้ามจิตเสียจากความชั่ว อันธรรมดาจิตของปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรา ๆ นั้นย่อมมีปกติซัดส่าย คือซัดส่ายไปในฝ่ายกุศลบ้าง ซัดส่ายไปในฝ่ายอกุศลบ้าง คิดเรื่องดี ๆ บ้าง คิดเรื่องชั่ว ๆ บ้าง คิดอยากจะทำบุญบ้าง คิดอยากจะทำบาปบ้าง ท่านทั้งหลายเคยหรือไม่ ที่คิดอยากจะทำความดีบางอย่าง แต่ปล่อยให้เวลาผ่านไป คิดกลับไปกลับมา สุดท้ายก็ไม่ได้ทำ...

อยู่อย่างไรให้มีความสุข

อยู่อย่างไรให้มีความสุข

อยู่อย่างไรให้มีความสุข บ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้ร้อนนะ อากาศก็ร้อน คนก็ร้อน อากาศร้อนนี่ไม่เท่าไหร่ น้ำมีให้อาบ พัดลมมี แอร์มี ก็เปิดกันเข้าไป หาค่าไฟมาจ่ายให้ได้ก็แล้วกัน แต่คนร้อนนี่สิแก้ลำบาก เพราะคนร้อนนี่มันร้อนที่ใจ ใจใครก็ใจมัน สำคัญที่คำว่า “ใจใครก็ใจมัน” นี่แหละ เพราะต่างคนก็ต่างยึดใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยจะนึกถึงใจคนอื่นกันสักเท่าไหร่ ก็เลยอยู่ด้วยกันลำบาก ไม่ต้องพูดถึงใครอื่นไกลเลย...

การสั่งสมบุญทำให้เกิดความสุข

การสั่งสมบุญทำให้เกิดความสุข

การสั่งสมบุญทำให้เกิดความสุข การสั่งสมบุญทำให้เกิดความสุข สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาได้ ดำรงอยู่ได้ เป็นไปได้ และแตกสลายย่อยยับไป ล้วนแล้วแต่มีเหตุสนับสนุนและมีเหตุตัดรอน เช่นรถคันหนึ่งก่อนจะเป็นรถได้ก็ต้องมีวัสดุสำหรับสร้างรถและมีคนนำวัสดุนั้นมาสร้างเป็นรถ รถคันเดียวกันนี้จะวิ่งได้ก็ต้องมีเชื้อเพลิงมีคนขับ รถเสื่อมสภาพลงก็เพราะวัสดุที่ใช้สร้างนั้นผุผังไปตามกาล คนเราก็เหมือนกัน การที่เราเกิดมาเป็นคนได้นี่ก็เพราะบุญ บุญที่เราได้เคยสร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ และเราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยบุญเก่า ถ้าตายเมื่อไหร่ก็คือหมดบุญเก่า ทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดเป็นคนได้ก็ด้วยบุญ แล้วชาติหน้าล่ะ...

การสั่งสมบาปทำให้เกิดทุกข์ร่ำไป

การสั่งสมบาปทำให้เกิดทุกข์ร่ำไป

การสั่งสมบาปทำให้เกิดทุกข์ร่ำไป “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” คำๆนี้เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้าทำกรรมดี ก็ได้รับผลดี ถ้าทำกรรมชั่ว ก็ย่อมได้รับผลชั่ว เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมา ไม่มีผิดเพี้ยน ไม่มีเปลี่ยนแปลง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสยืนยันไว้ว่า ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา………..น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํน...

กรรมกิเลส สาเหตุแห่งความมัวหมอง

กรรมกิเลส สาเหตุแห่งความมัวหมอง

กรรมกิเลส สาเหตุแห่งความมัวหมอง “กรรมกิเลส” เป็นชื่อเรียกกรรมหรือการกระทำที่ทำแล้วทำให้จิตใจเศร้าหมอง มีอยู่ 4 ประการ คือ 1. ปาณาติบาต ปาณาติบาต ได้แก่ การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง สัตว์มีชีวิตนี้หมายเอาทั้งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน บรรดาที่ยังมีลมหายใจเข้าออก สันตติคือความสืบต่อแห่งชีวิตยังไม่ขาด ผู้ใดไปทำให้สัตว์มีชีวิตหรือสัตว์มีปราณดังว่านั้นให้มีอันต้องหยุดหายใจ สันตติขาดตายไป ผู้นั้นได้ชื่อว่ากระทำปาณาติบาต...

อบายมุข ทางแห่งความเสื่อม ๔ ประการ

อบายมุข ทางแห่งความเสื่อม ๔ ประการ

อบายมุข ทางแห่งความเสื่อม ๔ ประการ “อบายมุข” คำนี้มาจากคำบาลี แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม หรือปากแห่งความเสื่อม นั่นก็หมายความว่า สิ่งที่เป็นอบายมุข หากผู้ใดคลุกคลี กระทำ ส้องเสพ ย่อมจะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างไม่ต้องสงสัย ในที่นี้มี 4 ประการ คือ 1....

หากรักตัวเอง พึงรักษาตัวเองให้ดี

หากรักตัวเอง พึงรักษาตัวเองให้ดี

หากรักตัวเอง พึงรักษาตัวเองให้ดี บนโลกกลม ๆ ที่บิดเบี้ยวบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางใบนี้ มีใครหน้าไหนบ้างที่ไม่รักตัวเอง เป็นที่น่าเชื่อเหลือเกินว่าเราท่านทั้งหลายต่างก็รักตัวเองกันทั้งนั้น หากแต่ว่า เมื่อรักตัวเองแล้ว ท่านได้รักษาตัวเองให้สมกับที่รักตัวเองนักหนาหรือเปล่า และหากท่านรักษาตัวเองอยู่แล้ว ท่านรักษาถูกวิธีแล้วหรือยัง เกี่ยวกับเรื่องนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาไว้บทหนึ่ง ความว่า อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา…….รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํติณฺณมญฺญตรํ...

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก 4 อย่าง

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากหรือทำได้ยาก 4 อย่าง

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากหรือทำได้ยาก 4 อย่าง การที่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ นับเป็นเรื่องที่ยากนักยากหนา เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะมีชีวิตจนเติบใหญ่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดำรงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ (จนได้มาอ่านบทความนี้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งความจริงก็ไม่เกี่ยว ^_^) ก็ยากนักยากหนา และการจะมีโอกาสได้สดับรับฟังพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากนักยากหนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจะได้พบพระพุทธเจ้า (ซึ่งเราท่านทั้งหลายพลาดโอกาสนั้นไปแล้ว แต่ก็ยังมีวาสนาอยู่ ที่ได้มีโอกาสได้สดับรับฟังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้) ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า กิจฺโฉ...

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เอาน้ำที่ไม่สะอาดล้างของที่ไม่สะอาด มันจะสะอาดอะไร มีแต่จะเพิ่มความสกปรกให้มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ข้อนี้ฉันใด การแก้แค้นก็ไม่ช่วยให้เวรระงับได้ มีแต่จะเป็นการต่อเวรต่อกรรมให้ยืดยาวออกไป ฉันนั้นนั้นเหมือนกัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่า น หิ เวเรน เวรานิ………..สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ.อเวเรน จ สมฺมนฺติ……เอส ธมฺโม สนนฺตโน. “ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้...

ถ้าจิตดีแล้ว การพูดก็ดี การกระทำก็ดี

ถ้าจิตใจดีแล้ว การพูดก็ดี การกระทำก็ดี

ถ้าจิตใจดีแล้ว การพูดก็ดี การกระทำก็ดี “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” คำๆ นี้คงเป็นที่คุ้นหูของใครหลายๆ คนนะครับ เรามักจะได้ยินคำนี้กันบ่อยๆ ซึ่งก็จริง ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เป็นเช่นนั้นตลอดมา ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป คนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่มาจากจิตเป็นตัวสั่งการทั้งนั้น จิตสั่งการออกมาดี เราก็ทำดี จิตสั่งการออกมาชั่วๆ เราก็ทำมันไปแบบชั่วๆ...

ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา

ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา

ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา เราท่านทั้งหลายคงจะเคยผ่านทั้งความดีและความชั่วมาแล้วด้วยกันทั้งนั้น ส่วนอย่างแรกกับอย่างหลังอันไหนจะเยอะกว่ากันก็อีกเรื่อง เพราะระดับจิตของคนเราไม่เท่ากัน โอกาสในการทำความดีกับความชั่วของคนเราก็ไม่เท่ากัน สภาพแวดล้อมของคนเราก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ความประพฤติของคนเราจึงไม่เหมือนกัน และผลของความประพฤติ (ผลกรรม) ของคนเราก็ปรากฏช้าบ้างเร็วบ้างแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นเหตุให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิด หนัก ๆ เข้าก็อาจถึงขั้นกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลย คือไม่เชื่อเรื่องกรรม ไม่เชื่อเรื่องผลของกรรม...